Történetünk

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium pedagógiai arculatát történetileg három intézmény szakmai eredményeinek, tantestületeinek és diákjainak találkozásai, kölcsönhatásai hozták létre. A Latinka Sándor utcai 500 fős koedukált diákotthonban, az 1979-80-as tanévben kezdő¬dött meg a munka, és már az első hónapokban kiderült, hogy a tanulói összetétel miatt égetően szükséges a széleskörűen megszervezett, intenzív tanulmányi felzárkóztatás. A színes kulturális és sportélet mellett ezt a jellemző tevékenységet kiemelkedően fontosnak tartja és jelenleg is fejleszti a tantestület.

A nagy múltú, családias hangulatú 90 fős, akkor már lányokat elhelyező Ménesi úti Sziklai Sándor Kollégiumot 1983-ban vonták össze a fiatal intézménnyel.

Újabb változást hozott az 1992-es átszervezés: az országosan is egyedülálló rendszerben, 25 éve működő tehetséggondozó és továbbtanulásra előkészítő Táncsics Mihály Kollégium taná-rait és diákjait költöztették át a Latinka Sándor (később Rátz László) utcai épületbe.

A jelenlegi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium Budapest legnépesebb kerületében helyezkedik el. Az épület közel van a közlekedési csomópontokhoz, de mégsem a forgalmas útvonalak mentén. A XI. kerület Rátz László utca 3-7. szám alatt, egy modern, kétemeletes, koedukált kollégium várja a vidéken élő, a fővárosban tovább tanuló diákokat, ahol 483 diákot tudunk fogadni.

A fővárosban egyedüliként kollégiumunk csatlakozhatott az Arany János Tehetséggondozó Programhoz, és fogadhatta a 2000/2001-es tanévben az első évfolyam tanulócsoportját.

A kollégium tevékenységrendszere több elemből áll: a tanulást segítő tevékenység, a szabadidős és sportfoglalkozások, az egyéni képességek kibontakoztatását segítő, és egyéni érdeklődést kielégítő foglalkozások rendszere.

Tanulást segítő munkánk szerves része a tantárgyi-nyelvi felzárkóztatás, a tehetséges tanulók segítése. Csoportvezetőink hozzásegítik kollégistáinkat az egyéni tanulási stílusok, stratégiák megismeréséhez, a legmegfelelőbb tanulási módszerek, technikák kiválasztásához.