Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

A kollégium nevelőtestülete a 2020/2021. tanévben

Katona Péter

Intézményvezető
Földrajz, történelem

Tóth Csaba

Általános igazgatóhelyettes
Matematika, fizika

Trigola-Majzik Krisztina

Pedagógiai igazgatóhelyettes
Magyar nyelv és irodalom

Benkő Beáta

Munkaközösség-vezető, AJTP csoportvezető
Földrajz, rajz, okleveles környezetvédő

Tolnoi Róbert Zsolt

Munkaközösség-vezető
Matematika, fizika

Balogh Irén

Csoportvezető tanár, segédkönyvtáros
Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Barkóczi István

Munkaközösség-vezető
AJTP csoportvezető
Német nyelv

Bóta Péter

Csoportvezető tanár
Filozófia

Bunth István

Csoportvezető tanár
Matematika, fizika

Csefkó Zoltán

Csoportvezető tanár
Matematika-fizika
Programtervező matematikus

Deák György Péterné

Csoportvezető tanár
Testnevelés

Dezső Attila

Csoportvezető tanár
Testnevelés-sportszervező

Farkas-Takács Zsuzsanna

Csoportvezető tanár, segédkönyvtáros
Történelem, rajz
Inkluzív nevelés tanára

Hajdu-Papp Viktória

Csoportvezető tanár
Történelem, spanyol nyelv

Horváth Péter

Csoportvezető tanár
DÖK munkáját segítő tanár
Magyar nyelv és irodalom

Orosz Ildikó

Csoportvezető tanár
Matematika, oktatási informatikus

Paládi Zsolt

Nevelőtanár
Magyar nyelv és irodalom,
történelem

Papp Anikó Mira

Csoportvezető tanár
Vizuális- és környezetkultúra

Pozsgai Valéria

Nevelőtanár
Történelem, angol, latin

Rér Áron Ferenc

Csoportvezető tanár
Latin nyelv és irodalom

Szemenyei Emma

Csoportvezető tanár
Biológia, földrajz,
mozgókép- és médiakultúra

Takács Gábor

Csoportvezető tanár
Magyar nyelv és irodalom

A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársak

Nagy Adrienn

Kollégiumi titkár

Fodor Piroska

Könyvtáros

Szücs Kitti

Kollégiumi ápoló