A kollégium nevelőtestülete
a 2022/2023.
tanévben

Vezetőség

Katona Péter

intézményvezető
földrajz, történelem

Tóth Csaba

általános igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Trigola-Majzik Krisztina

pedagógiai igazgatóhelyettes
DÖK munkáját segítő tanár
magyar nyelv és irodalom; bűnmegelőzési tanácsadó pedagógus

Fiú oldali munkaközösség

Rér Áron Ferenc​

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F6)
latin nyelv és irodalom

Barkóczi István

csoportvezető tanár (F3)
német nyelv

Bunth István

nevelőtanár
matematika, fizika

Csefkó Zoltán

csoportvezető tanár (F1)
matematika, fizika; programtervező matematikus

Dezső Attila

csoportvezető tanár (F2)
testnevelés-sportszervező

Horváth Péter

nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom

Paládi Zsolt

csoportvezető tanár (F5)
magyar nyelv és irodalom, történelem

Pitlik László

csoportvezető tanár (F7)
kémia, matematika

Takács Gábor

minőségirányítási munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F4)
magyar nyelv és irodalom

Tolnoi Róbert Zsolt

csoportvezető tanár (F8)
matematika, fizika

Lány oldali munkaközösség

Orosz Ildikó

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (L1)
matematika; oktatási informatikus

Balogh Irén

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L5)

magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Berente Kinga

csoportvezető tanár (L6)
magyar nyelv és irodalom; katolikus hittanár-nevelő

Bóta Péter

csoportvezető tanár (L4)
filozófia

Farkas-Takács Zsuzsanna

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L2)
történelem, rajz; inkluzív nevelés tanára

Hajdu-Papp Viktória

csoportvezető tanár (L8)
történelem, spanyol nyelv

Papp Anikó Mira

csoportvezető tanár (L9)
vizuális-
és környezetkultúra

Pozsgai Valéria

csoportvezető tanár (L7)
történelem, angol nyelv, latin nyelv

Szemenyei Emma

csoportvezető tanár (L3)
biológia, földrajz, mozgókép- és médiakultúra

Szőllős Kinga

csoportvezető tanár (L10)
német nyelv, német szakmai nyelv

A nevelési-oktatási munkát segítő munkatársak

Fodor Piroska

könyvtáros

Szücs Kitti

kollégiumi ápoló

Nagy Adrienn

kollégiumi titkár

Tene Annamária

gondnok

Tartósan távollévő munkatársak

Benkő Beáta

földrajz, rajz; okleveles környezetvédő

A névsor frissítve: 2022.09.05.