A kollégium nevelőtestülete a 2021/2022. tanévben

Katona Péter

Intézményvezető
Földrajz, történelem

Tóth Csaba

Általános igazgatóhelyettes
Matematika, fizika

Trigola-Majzik Krisztina

Pedagógiai igazgatóhelyettes
Magyar nyelv és irodalom
Bűnmegelőzési tanácsadó pedagógus

Benkő Beáta

Munkaközösség-vezető
AJTP csoportvezető
Földrajz, rajz, okleveles környezetvédő

Barkóczi István

Munkaközösség-vezető
AJTP csoportvezető
Német nyelv

Takács Gábor

Munkaközösség-vezető
Csoportvezető tanár
Magyar nyelv és irodalom

Balogh Irén

Csoportvezető tanár
Segédkönyvtáros
Magyar nyelv és irodalom, orosz

Berente Kinga

Csoportvezető tanár
Katolikus hittanár és nevelőtanár
okleveles magyartanár

Bóta Péter

Csoportvezető tanár
Filozófia

Bunth István

Csoportvezető tanár
Matematika, fizika

Csefkó Zoltán

Csoportvezető tanár
Matematika-fizika
Programtervező matematikus

Dezső Attila

Csoportvezető tanár
Testnevelés-sportszervező

Farkas-Takács Zsuzsanna

Csoportvezető tanár, segédkönyvtáros
Történelem, rajz
Inkluzív nevelés tanára

Hajdu-Papp Viktória

Csoportvezető tanár
Történelem, spanyol nyelv

Horváth Péter

Csoportvezető tanár
DÖK munkáját segítő tanár
Magyar nyelv és irodalom

Orosz Ildikó

Csoportvezető tanár
Matematika, oktatási informatikus

Paládi Zsolt

Csoportvezető tanár
Magyar nyelv és irodalom, történelem

Papp Anikó Mira

Csoportvezető tanár
Vizuális- és környezetkultúra

Pitlik László

Nevelőtanár
kémia, matematika

P. Thomán Angéla

Nevelőtanár
Magyar nyelv és irodalom, orosz, angol
Tehetségfejlesztési szakértő

Pozsgai Valéria

Csoportvezető tanár
Történelem, angol, latin

Rér Áron Ferenc

Csoportvezető tanár
Latin nyelv és irodalom

Szemenyei Emma

Csoportvezető tanár
Biológia, földrajz,
mozgókép- és médiakultúra

Tolnoi Róbert Zsolt

Csoportvezető tanár
Matematika, fizika

A nevelési-oktatási munkát segítő munkatársak

Virányiné Salamon Ágnes

Kollégiumi titkár

Fodor Piroska

Könyvtáros

Nagy Adrienn

Gondnok

Szücs Kitti

Kollégiumi ápoló