Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

A kollégium tantestülete a 2018-2019-es tanévben

Katona Péter

Intézményvezető
Földrajz, történelem

Ringhofer Ervin

Általános igazgatóhelyettes, AJTP programgazda
Villamosipari műszaki tantárgyak

Trigola-Majzik Krisztina

Pedagógiai igazgatóhelyettes
Magyar nyelv és irodalom

Tóth Csaba

Munkaközösség-vezető
Matematika, fizika

Benkő Beáta

Munkaközösség-vezető, AJTP csoportvezető
Földrajz, rajz, okleveles környezetvédő

Tolnoi Róbert Zsolt

Munkaközösség-vezető
Matematika, fizika

Balogh Irén

Csoportvezető tanár, segédkönyvtáros
Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Barkóczi István

AJTP csoportvezető
Német nyelv

Bóta Péter

Nevelőtanár
Filozófia

Bunth István

Csoportvezető tanár
Matematika, fizika

Deák György Péterné

Csoportvezető tanár
Testnevelés

Demjén József

Csoportvezető tanár
Történelem, orosz és angol nyelv

Dezső Attila

Csoportvezető tanár
Testnevelés-sportszervező

Emődi József

Csoportvezető tanár
Történelem

Farkas-Takács Zsuzsanna

Csoportvezető tanár, segédkönyvtáros
Történelem, rajz
Inkluzív nevelés tanára

Ferenczy Norbert

Csoportvezető tanár
Angol, történelem

Horváth Péter

Csoportvezető tanár
DÖK munkáját segítő tanár
Magyar nyelv és irodalom

Méhesné Döngölő Ibolya

Csoportvezető tanár
Vegyész mérnöktanár

Orosz Ildikó

Csoportvezető tanár
Matematika, oktatási informatikus

Papp Anikó Mira

Csoportvezető tanár
Vizuális- és környezetkultúra

Rér Áron Ferenc

Csoportvezető tanár
Latin nyelv és irodalom

Szemenyei Emma

Csoportvezető tanár
Biológia, földrajz,
mozgókép- és médiakultúra

Takács Gábor

Csoportvezető tanár
Magyar nyelv és irodalom

A nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársak

Nagy Adrienn

Kollégiumi titkár

Budai Gabriella

Ápolónő

Fodor Piroska

Könyvtáros