A kollégium nevelőtestülete a 2023/2024. tanévben

Vezetőség

Katona Péter

igazgató
földrajz, történelem

Tóth Csaba

általános igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Trigola-Majzik Krisztina

pedagógiai igazgatóhelyettes
DÖK munkáját segítő tanár
magyar nyelv és irodalom; bűnmegelőzési tanácsadó pedagógus

Fiú oldali munkaközösség

Rér Áron Ferenc

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F6)
latin nyelv és irodalom

Lány oldali munkaközösség

Orosz Ildikó

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (L1)
matematika; oktatási informatikus

Barkóczi István

csoportvezető tanár (F3)
német nyelv

Balogh Irén

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L5)
magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Bunth István

csoportvezető tanár (F5)
matematika, fizika

Berente Kinga

csoportvezető tanár (L6)
magyar nyelv és irodalom; katolikus hittanár-nevelő

Csefkó Zoltán

csoportvezető tanár (F1)
matematika, fizika; programtervező matematikus

Bóta Péter

csoportvezető tanár (L4)
filozófia

Dezső Attila

csoportvezető tanár (F2)
testnevelés-sportszervező

Farkas-Takács Zsuzsanna

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L2)
történelem, rajz; inkluzív nevelés tanára

Ferenczy Norbert

nevelőtanár
angol, történelem

Hajdu-Papp Viktória

csoportvezető tanár (L8)
történelem, spanyol nyelv

Horváth Péter

nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom

Papp Anikó Mira

csoportvezető tanár (L9)
vizuális- és környezetkultúra

Paládi Zsolt

csoportvezető tanár (F7)
magyar nyelv és irodalom, történelem

Pozsgai Valéria

csoportvezető tanár (L7)
történelem, angol nyelv, latin nyelv

Tolnoi Róbert Zsolt

csoportvezető tanár (F8)
matematika, fizika

Szemenyei Emma

csoportvezető tanár (L3)
biológia, földrajz, mozgókép- és médiakultúra

Uhlár Ádám

 
csoportvezető nevelőtanár (F4)
testnevelő tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Szőllős Kinga

csoportvezető tanár (L10)
német nyelv, német szakmai nyelv

A nevelési-oktatási munkát segítő munkatársak​

Fodor Piroska

könyvtáros

Nagy Adrienn

kollégiumi titkár

Szücs Kitti

kollégiumi ápoló

Tene Annamária

gondnok

Tartósan távollévő munkatársak

Pitlik László

kémia, matematika

Takács Gábor

magyar nyelv és irodalom

Benkő Beáta

földrajz, rajz; okleveles környezetvédő