A kollégium nevelőtestülete
a 2021/2022.
tanévben

Vezetőség

Katona Péter

intézményvezető
földrajz, történelem

Tóth Csaba

általános igazgatóhelyettes
matematika, fizika

Trigola-Majzik Krisztina

pedagógiai igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom; bűnmegelőzési tanácsadó pedagógus

Fiú oldali munkaközösség

Barkóczi István

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F3)
német nyelv

Bunth István

csoportvezető tanár (F7)
matematika, fizika

Csefkó Zoltán

csoportvezető tanár (F1)
matematika, fizika; programtervező matematikus

Horváth Péter

DÖK munkáját segítő tanár
csoportvezető tanár (F2)
magyar nyelv és irodalom

Menaker Angelika

nevelőtanár
német nyelv, spanyol nyelv

Paládi Zsolt

csoportvezető tanár (F5)
magyar nyelv és irodalom, történelem

Rér Áron Ferenc

csoportvezető tanár (F6)
latin nyelv és irodalom

Takács Gábor

minőségirányítási munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F4)
magyar nyelv és irodalom

Tolnoi Róbert Zsolt

csoportvezető tanár (F8)
matematika, fizika

Lány oldali munkaközösség

Orosz Ildikó

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (L1)
matematika; oktatási informatikus

Balogh Irén

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L5)

magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Berente Kinga

csoportvezető tanár (L6)
magyar nyelv és irodalom; katolikus hittanár-nevelő

Bóta Péter

csoportvezető tanár (L4)
filozófia

Dezső Attila

csoportvezető tanár (L9)
testnevelés-sportszervező

Farkas-Takács Zsuzsanna

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L2)
történelem, rajz; inkluzív nevelés tanára

Pitlik László

csoportvezető tanár (L8)
kémia, matematika

Pozsgai Valéria

csoportvezető tanár (L7)
történelem, angol nyelv, latin nyelv

Szemenyei Emma

csoportvezető tanár (L3)
biológia, földrajz, mozgókép- és médiakultúra

Szőllős Kinga

csoportvezető tanár (L10)
német nyelv, német szakmai nyelv

A nevelési-oktatási munkát segítő munkatársak

Fodor Piroska

könyvtáros

Szücs Kitti

kollégiumi ápoló

Nagy Adrienn

gondnok

Virányiné Salamon Ágnes

kollégiumi titkár

Tartósan távollévő munkatársak

Benkő Beáta

földrajz, rajz; okleveles környezetvédő

Papp Anikó Mira

vizuális- és környezetkultúra

Hajdu-Papp Viktória

történelem, spanyol nyelv

A névsor frissítve: 2022.03.04.