A kollégium nevelőtestülete a 2023/2024. tanévben

Vezetőség

Katona Péter

igazgató
földrajz, történelem, mesterpedagógus,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Tóth Csaba

általános igazgatóhelyettes
matematika, fizika, mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető, köznevelési szakértő, szaktanácsadó, közgazdász

Trigola-Majzik Krisztina

pedagógiai igazgatóhelyettes
DÖK munkáját segítő tanár
magyar nyelv és irodalom, bűnmegelőzési tanácsadó pedagógus

Fiú oldali munkaközösség

Rér Áron Ferenc

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (F6)
latin nyelv és irodalom

Barkóczi István

csoportvezető tanár (F3)
német nyelv

Bunth István

matematika, fizika

Csefkó Zoltán

csoportvezető tanár (F1)
matematika, fizika, programtervező informatikus

Dezső Attila

csoportvezető tanár (F2)
testnevelés-sportszervező, mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Ferenczy Norbert

csoportvezető tanár (F5)
angol, történelem

Horváth Péter

nevelőtanár
magyar nyelv és irodalom

Kaczur Sándor

nevelőtanár
matematika, informatika, közgazdásztanár, online marketing menedzser, informatikus mérnök, mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, mentorpedagógus
 

Paládi Zsolt

csoportvezető tanár (F7)
magyar nyelv és irodalom, történelem

Uhlár Ádám

csoportvezető tanár (F4)
testnevelő tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Lány oldali munkaközösség

Orosz Ildikó

munkaközösség-vezető
csoportvezető tanár (L1)
matematika, oktatási informatikus

Balogh Irén

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L5)
magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv

Berente Kinga

csoportvezető tanár (L6)
magyar nyelv és irodalom, katolikus hittanár-nevelő

Bóta Péter

csoportvezető tanár (L4)
filozófia

Brahmi Ilona

nevelőtanár
történelem, orosz, okleveles kollégiumi nevelőtanár, mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Farkas-Takács Zsuzsanna

segédkönyvtáros
csoportvezető tanár (L2)
történelem, rajz; inkluzív nevelés tanára

Hajdu-Papp Viktória

csoportvezető tanár (L8)
történelem, spanyol nyelv

Papp Anikó Mira

csoportvezető tanár (L9)
vizuális- és környezetkultúra

Pozsgai Valéria

csoportvezető tanár (L7)
történelem, angol nyelv, latin nyelv

Szemenyei Emma

csoportvezető tanár (L3)
biológia, földrajz, szakvizsgázott pedagógus, mozgókép- és médiakultúra

Szőllős Kinga

csoportvezető tanár (L10)
német nyelv, német szakmai nyelv

A nevelési-oktatási munkát segítő munkatársak​

Fodor Piroska

könyvtáros

Szücs Kitti

kollégiumi ápoló

Nagy Adrienn

kollégiumi titkár

Tene Annamária

gondnok

Tartósan távollévő munkatársak

Pitlik László

kémia, matematika

Takács Gábor

magyar nyelv és irodalom

Benkő Beáta

földrajz, rajz, okleveles környezetvédő, mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető