Tanulás

A kollégium részlegei az ott folyó tanulmányi tevékenység szerint:

 • Hagyományos részleg: az iskolai tanulmányokhoz nyújt segítséget felzárkóztatás, korrepetálás, érettségire való felkészítés formájában.
 • Továbbtanulásra felkészítő tehetséggondozó program: felkészít a választott pályára, az értelmiségi létre, egyetemi felvételi előkészítő szakkörök, önképzőkörök formájában.
 • Arany János Tehetséggondozó Program: hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára jött létre. Kollégiumunk a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal együtt vesz részt a programban. (A Programba való bekerülés feltételeiről a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet tájékoztatást kérni.)
 • A fentiekről részletesebben a Pedagógiai Programban olvashat.

Ki(k) és mi(k) segíti(k) a diákok tanulmányi munkáját?

Kiváló szaktanárokból álló tantestület:

 • 5 idegen nyelvet beszélő nyelvtanárok segítenek az angol, német, francia, orosz, spanyol nyelvek elsajátításában.
 • matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, elektrotechnika, történelem, magyar nyelv és irodalom … tantárgyakból segítünk érettségire, felvételire készülni.
 • Jól felszerelt tanulószobák.
 • Számítógéptermek internettel.
 • Több mint 20.000 kötetes könyvtár.
 • Tematikus audio-vizuális oktató anyagok.
 • Zavartalan szilenciumi időszak 16-19:15 óra között.