Információk

Ki lehet “Táncsicsos” kollégista?

  • Aki középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.
  • A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

  • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.
  • A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

  • Aki beadja jelentkezési lapját.

A kollégiumi jelentkezési lap letöltése új jelentkezők részére

A kollégiumi jelentkezési lap letöltése jelenlegi kollégisták részére

  • Aki elfogadja és betartja a “Házirendet
  • Aki elfogadja és betartja a Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, különös tekintettel a diákokat érintő részekre.
  • Aki vállalja az étkezési térítési díj időben, pontosan történő befizetését.
  • Aki a beköltözéskor 30 napnál nem régebbi orvosi igazolást hoz arról, hogy egészséges, közösségbe mehet.

HOGYAN KELL INTÉZNI A FELVÉTELT?

A kitöltött adatlapot (jelentkezési lapot) egy saját részre megcímzett, felbélyegzett, közepes méretű borítékkal együtt el kell küldeni a következő címre:

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium “Titkárság”
1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.

A régi diákok jelentkezésének határideje: május 31.
A felvételi kérelem elbírálását követően, a döntésről értesítést küldünk, legkésőbb június 30-ig.

Az új diákok jelentkezését folyamatosan fogadjuk. Felvétel esetén válaszlevelünkben az összes tudni-, és tennivalóról tájékoztatjuk.

A nyári szünetben, a szerdai napokon 10-14 óra között személyesen is érdeklődhetnek az ügyeletes pedagógiai vezetőnél. A felvétellel kapcsolatos személyes ügyintézés a titkáráságon hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra, pénteken 9 és 13 óra között lehetséges.

Kérdéseiket és észrevételeiket elküldhetik a titkarsag@tmtk.hu-ra.