Arany János Tehetséggondozó Program

A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók részére kínáljuk fel a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját (AJTP), amely speciális oktatási program szerint készít fel a felsőfokú tanulmányokra. E tanulók oktatását kiemelten támogatja a költségvetés, szakmai tekintetben pedig a fogadó intézmények – Budapesten a Puskás Tivadar Távközlési Technikum és a Táncsics Mihály Kollégium -, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Debreceni Egyetem.

Mit kínál az AJTP?

 • A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését
 • Minden tanuló számára ösztöndíjat (önkormányzati, iskolai és kollégiumi forrásból is)
 • Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat
 • Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam)
 • Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez
 • Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez
 • Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen
 • Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is

Kik jelentkezhetnek a programba?

 • A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak
 • Vagy: a szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek
 • Vagy: az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen más oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa

Hogyan lehet jelentkezni?

AJTP kirándulások galériája