Arany János Tehetséggondozó Program

A tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók részére kínáljuk az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJTP), amely speciális oktatási program szerint készít fel a felsőfokú tanulmányokra. E tanulók oktatását kiemelten támogatja a költségvetés, szakmai tekintetben pedig a fogadó intézmények – Budapesten a Budai Nagy Antal Gimnázium és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium –, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Debreceni Egyetem.

Mit kínál az AJTP?

 • A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését

 • Minden tanuló számára állami ösztöndíjat (előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól függően 0-40.000 Ft/hónap)

 • Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat

 • Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam)

 • Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez

 • Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez

 • Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen

 • Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is

Kik jelentkezhetnek a programba?

Az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, és az alább felsorolt feltételek legalább egyikének megfelel

 • A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;
 • továbbá, aki a Gyermekvédelmi törvény 39-40. § értelmében rászorulónak minősül;
 • akinek a szülei legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek;
 • a szülők alacsony foglalkoztatottsága okán (legalább az egyik szülő a pályázat benyújtása előtti 16 hónapból 12-ben álláskeresőként volt nyilvántartva);
 • akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található;
 • lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Hogyan lehet jelentkezni?

 • Pályázati űrlapok hiánytalan kitöltésével, amelyeket az oktatas.hu oldalról lehet letölteni.
 • A tanév elején megjelenő pályázati kiírásban megadott dokumentumok iskolának történő megküldésével.

Elérhetőségek:
Budai Nagy Antal Gimnázium; Kincses Katalin intézményvezető:
[email protected]
+36 1 229-1894/104

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium; Katona Péter intézményvezető:
[email protected]
+36 1 6067 200

AJTP kirándulások galériája