Költségek

Mennyibe kerül a kollégium?

A kollégiumi ellátás ingyenes, amennyiben az iskolai képzés nem költségtérítéses (OKJ képzéseknél államilag finanszírozott nappali munkarendű ingyenes iskolai képzés esetén). A tanuláshoz szükséges megfelelő életkörülményekről a fenntartó gondoskodik. A diákoknak csak az igénybe vett étkezési norma 50%-100%-át kell kifizetniük.

Az étkezési díjat, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok után az alábbiak szerint kell fizetni:

  • az egy és két gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100%-át,
  • a három, vagy több gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50 %-át,
  • a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50%-át,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyersanyagnorma 50%-át fizetik.

Azok a tanulók, akik az étkezési díj 50%-ára jogosultak, az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához a hivatalos igazolásokat a kollégiumba való beiratkozáskor magukkal kell hozni.

Igazolások:

  • Három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék folyósításáról, illetve a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást!
  • Tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság esetén az alábbi igazolást:
  • A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló esetén az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvéleményt, illetve
  • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló, a magyar államkincstár által kiadott nyomtatványt, igazolást, továbbá a magasabb összegű családi pótlék odaítéléséről szóló dokumentumot!
  • a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jegyző által kiállított – egy évnél nem régebbi – határozatot!

Étkezési térítési díjak a 2019-2020-as tanévben

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, azokat az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (ÉSZGSZ) állapítja meg. Kérdéssel, reklamációval az ÉSZGSZ-hez lehet fordulni (1139 Budapest, Róbert Károly krt. 49.).

Államilag finanszírozott képzésben, nappali tagozaton tanuló diákok számára:
a kollégiumi ellátás ingyenes, az étkezési ellátásért fizetendő térítés.

Megnevezés Térítési díj (Ft/fő/nap ÁFA-val)
100%
Térítési díj (Ft/fő/nap ÁFA-val)
50%
kollégiumi étkezés (összesen) 864 432
reggeli 188 94
ebéd 351 175
vacsora 325 163

Nem államilag finanszírozott, költségtérítéses képzésben tanuló diákok számára:
a kollégiumi díj 8.500 Ft/fő/hó

Megnevezés Térítési díj
(Ft/fő/nap ÁFA-val)
kollégiumi étkezés (összesen) 1538
reggeli 343
ebéd 650
vacsora 589