Étkezés

Horváth Lilla

étkezési ügyintéző
email: tancsicsmenza@gmail.com
telefon: +36-20/8528-632

multischool rendszer

Szülők és nagykorú diákjaink számára elérhető,
önkiszolgáló online felület.
(Előzetes regisztráció szükséges)

Az ÉSZGSZ honlapján már elérhető a 2022/2023. tanévre vonatkozó részletes tájékoztató, illetve a kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok listája.

Az étkezési díjat, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok után az alábbiak szerint kell fizetni:

  • az egy és két gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100%-át,
  • a három, vagy több gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50 %-át,
  • a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50%-át,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyersanyagnorma 50%-át fizetik.

Azok a tanulók, akik az étkezési díj 50%-ára jogosultak, az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához a hivatalos igazolásokat a kollégiumba való beiratkozáskor magukkal kell hozni. Igazolások:

  • Három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék folyósításáról, illetve a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást!
  • Tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság esetén az alábbi igazolást:
  • A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló esetén az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvéleményt, illetve
  • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló, a magyar államkincstár által kiadott nyomtatványt, igazolást, továbbá a magasabb összegű családi pótlék odaítéléséről szóló dokumentumot!
  • a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jegyző által kiállított – egy évnél nem régebbi – határozatot!