Étkezés

Asztalos Tünde

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Étkezési ügyintéző elérhetőségei:
Elsősorban e-mail-en: [email protected]
Sürgős esetben telefonon: +36-20/8528-632

(H-CS: 7-15 óra között, P: 7-14 óra között)

MultiSchool5 rendszer

Szülők és nagykorú diákjaink számára elérhető,
étkezés-megrendelő program,
önkiszolgáló online felület.
(Előzetes regisztráció szükséges)

Kollégiumi tájékoztató

az étkezésrendelés feladatairól

Befizetési tudnivalók

az online rendelési lehetőségről és a pénztári nyitvatartásról

ÉSZGSZ tájékoztató

az étkezésrendelés menetéről és a beküldendő dokumentumokról

NORMÁL étkezés

adatlap az igényléséhez
(szándéknyilatkozat, rendelni havonta lehetséges)

DIÉTÁS étkezés

adatlap az igényléséhez
(szándéknyilatkozat, rendelni havonta lehetséges)

Adatkezelési nyilatkozat

Multischool rendszerben rögzített email-cím kezeléséhez

Kedvezményes étkezés

tájékoztató a jogosultság igazolásának módjairól

Nagycsaládos nyilatkozat

3 vagy több (25 év alatti) gyermek,
kedvezményes étkezéshez
(Korm. rendelet 8. sz. melléklet)

Gyámhatósági igazolás

nevelésbe vett gyermek,
ingyenes étkezéshez
(Korm. rendelet 9. sz. melléklet)

Az ÉSZGSZ honlapján már elérhető a 2023/2024. tanévre vonatkozó összes tájékoztató, illetve a kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok listája. Az étkezési díjat, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok után az alábbiak szerint kell fizetni:

  • az egy és két gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 100%-át,
  • a három, vagy több gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50%-át,
  • a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők a nyersanyagnorma 50%-át,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a nyersanyagnorma 50%-át fizetik.

Azok a tanulók, akik az étkezési díj 50%-ára jogosultak, az étkezési térítési díj normatív kedvezményének megállapításához a hivatalos igazolásokat a kollégiumba való beiratkozáskor magukkal kell hozni. Igazolások:

  • Három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék folyósításáról, illetve a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást!
  • Tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság esetén az alábbi igazolást:
  • A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló esetén az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvéleményt, illetve
  • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló, a magyar államkincstár által kiadott nyomtatványt, igazolást, továbbá a magasabb összegű családi pótlék odaítéléséről szóló dokumentumot!
  • a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jegyző által kiállított – egy évnél nem régebbi – határozatot!