Diákönkormányzat

A kollégium diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben biztosított diákjogok biztosítása és érvényesítése.
  • Érdekképviselet, érdekvédelem a törvények előírásainak megfelelően.

A fentieken kívül a DÖK saját döntése alapján további feladatokat is elláthat:

  • Sport-, és szabadidős programok szervezése
  • Kollégiumi rendezvények szervezése, illetve lebonyolításának segítése
  • Kulturális, sport és egyéb szabadidős programok támogatása
  • Kapcsolattartás más tanintézmények diákságával
  • Egyéb feladatok

Stolár-Németh Csenge
DÖK elnök

Schmidt Margit Gréta
lány oldali DÖK elnökhelyettes

Simon Dániel
fiú oldali DÖK elnökhelyettes

Trigola-Majzik Krisztina
DÖK patronáló tanár