Új elnök a diákkormányzat élén

2020. január 23-án este a kollégium 18 csoportjának 29 küldötte megválasztotta az új DÖK elnököt Siklódi Gellért személyében. Gellért több éve vesz részt a diákönkormányzat munkájában, sokat segített a programszervezésben Schmidt Ferenc és Tömör Márk elnöksége alatt is. Gellért programjában a kollégiumi diákélet fejlesztésén, a diákönkormányzati csapat közösségé kovácsolásán és az új ötleteken van a fő hangsúly. Az új vezetésű DÖK első programja a Farsang lesz február 6-án: lesz vetélkedő, tombola, jelmezes felvonulás és Koli Oscar. Az új elnök kiválasztotta segítőit: lány oldali helyettes: Szűcs Kata, fiú oldali helyettes: Ihász Dániel, a gazdasági vezető Schmidt Ferenc lesz. A tantestület és a diákság nevében sok sikert kívánunk az új diákönkormányzati vezetésnek!

Horváth Péter
DÖK patronáló tanár