Tájékoztatás az aktuális kollégiumi járványhelyzetről

A fotó illusztráció. Forrás: https://koronavirus.gov.hu/ (Letöltés: 2020. 12. 03.)

2020. december 1-jén megtörtént a kollégium munkatársainak önkéntes SARS-CoV-2 antigén gyorstesztelése. Pozitív eredmény nem született, a vizsgált pedagógusok, nevelést és oktatást közvetlenül segítő, valamint technikai alkalmazottak egyikénél sem igazolódott új koronavírus-fertőzöttség (a tesztelésen 20 kollégiumi és 12 konyhai dolgozó vett részt).
A tanév kezdetétől 2020. december 3. csütörtök 12 óráig a kollégium több mint négyszáz tanulója közül összesen 15 fő igazoltan pozitív PCR vírustesztjéről tudunk. Közülük jelenleg mindössze ketten aktív fertőzöttek. A 15 érintett kollégista nyolc középiskola tanulója. Tesztelésükre otthon került sor, a betegség tüneteinek jelentkezése óta otthonukban tartózkodnak.

A vonatkozó jogszabály és miniszteri határozat szerint a digitális oktatási munkarend ideje alatt a középiskolás kollégisták otthonukban tartózkodnak és tanulnak. Kivételt az őszi érettségi vizsgaidőszakban vizsgázók, a jelenléttel teljesíthető szakmai gyakorlaton részt vevők és különleges méltánylást érdemlő helyzetük miatt külön engedélyt kapott tanulók képeznek. A kollégium az említett diákok bent tartózkodása miatt ügyeleti rendben van nyitva. A kollégiumi foglalkozások személyes jelenlétet nem igénylő formában teljesítendők. Ebben az időszakban az épületben karbantartási, állagmegóvási munkák folynak, továbbá megtörténik a helyiségek fertőtlenítő takarítása is.

A helyi járványügyi protokoll (intézkedési terv, eljárásrend) honlapunkon a “Dokumentumok” menüpontban az “Alapdokumentumok” között olvasható.
Tanulóinkat és gondviselőiket szükség szerint elektronikus levélben is tájékoztattuk és tájékoztatjuk. Ismételten felhívom a tisztelt szülők, gondviselők és nagykorú diákok figyelmét a kollégiummal szemben fennálló tájékoztatási, értesítési kötelezettségre. Kérdéseikkel bizalommal forduljanak a csoportvezető nevelőtanárokhoz.

Minden, betegségben érintett személynek jobbulást kívánok. A kollégium minden polgárától továbbra is együttműködést, a megelőző intézkedések fokozott betartását kérem. Továbbra is vigyázzunk egymásra! 

2020. december 3. 

Katona Péter
intézményvezető