Tájékoztatás a kollégiumi járványhelyzetről

Intézményünkben a mai napig jelentősebb számú, az új koronavírus járványhoz köthető megbetegedés nem fordult elő.

A tanév kezdetétől 2020. november 6. péntek 12 óráig a kollégium mintegy négyszáz tanulója közül összesen 7 fő igazoltan pozitív PCR vírustesztjéről tudunk. Közülük jelenleg hárman aktív fertőzöttek. A hét érintett kollégista négy középiskola tanulója. Tesztelésükre otthon került sor, a betegség tüneteinek jelentkezése óta otthonukban tartózkodnak.

A kollégium tanárai és más munkatársai között nincs sem igazolt Covid-19 fertőzött, sem hatósági házi karanténban lévő személy (egy tanárunk szeptember elején ún. kontaktszemélyként került karanténba, két negatív PCR teszttel rendelkezik).

Hatósági házi karanténját két, határon túli illetőségű kollégistánk tölti az épületben 2020. november 1. és 10. között. Tünetmentesek, teljes elkülönítésükre az előírásoknak megfelelően határátlépés miatt került sor. Ugyancsak tünetmentes a rajtuk kívül elővigyázatosságból, megfigyelésre elkülönített további öt tanuló is.

A helyi járványügyi protokoll (intézkedési terv, eljárásrend) honlapunkon olvasható.
https://tmtk.hu/wp-content/uploads/2020/09/20200902-Eljarasi-rend_koronavirus-2020-kiegeszitett.pdf
Tanulóinkat és gondviselőiket szükség szerint elektronikus levélben is tájékoztattuk és tájékoztatjuk. Ismételten felhívom a tisztelt szülők, gondviselők és nagykorú diákok figyelmét a kollégiummal szemben fennálló tájékoztatási, értesítési kötelezettségre. Kérdéseikkel bizalommal forduljanak a csoportvezető nevelőtanárokhoz.

Minden, betegségben érintett személynek jobbulást kívánok. A kollégium minden polgárától továbbra is együttműködést, a megelőző intézkedések fokozott betartását kérem. Vigyázzunk egymásra!

2020. november 6.

Katona Péter
intézményvezető