Közlemény – frissítve 2020. 11. 19.

A 2020. november 9-én délelőtt elhangzott miniszterelnöki bejelentés és a november 10-én kiadott kormányrendelet értelmében a járványhelyzet miatt a középiskolák a 8. osztály fölötti évfolyamoknál november 11-től 30 napra digitális oktatási munkarendre állnak át. A kollégium a digitális oktatási munkarend fennállásának ideje alatt, november 14-től lakhatást nem biztosít. Kivételt képeznek a sajátos nevelési igényű, a 2020. őszi érettségi vizsgaidőszakban vizsgázó, valamint a különös méltánylást érdemlő személyi körülményeik miatt a kollégiumi ellátást továbbra is igénylők, amennyiben ez irányú kérésüket indoklással, írásban bejelentik az intézményvezetőnek (titkarsag@tmtk.hu vagy személyesen a titkárságon).

A menzai étkezés megrendeléséről, ill. lemondásáról az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet élelmezésvezetőjével a szülő vagy nagykorú tanuló elektronikus levélben egyeztessen (tancsicsmenza@gmail.com).

A digitális oktatás idejére hazautazott tanulók személyes tárgyaik, tankönyveik elvitele céljából egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, a rendeletben foglalt korlátozások betartása mellett, 8:00 és 18:30 óra között beléphetnek az épületbe.

A vonatkozó jogszabályok, közegészségügyi előírások, az intézmény házirendje, továbbá a helyi járványügyi intézkedési terv, eljárásrend betartása minden kollégista számára kötelező. Külön és ismételten felhívom a figyelmet az elektronikus kapcsolattartási és értesítési kötelezettségre.

Kérdéseikkel az érintettek a csoportvezető nevelőtanárokhoz fordulhatnak.

Visszaköltözésre a későbbi rendelkezések függvényében, a középiskolák normál oktatási rendre történő visszaállása esetén kerülhet sor. Tanulóink kollégiumi tagsági jogviszonya a digitális oktatási munkarend idején is fennáll. A majdani visszaköltözéskor a tanév elején kitöltött ún. Covid-nyilatkozat ismételt megtételére lesz szükség.

Fentieket a 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről, a 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről, a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, az 505/2020. (XI.17.) kormányrendelet a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról, valamint az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozata a (…) középiskolai kollégiumi ellátás igénybevételéről szóló eltérő szabályokról alapján közlöm.

Kérem tanulóink és szüleik megértését és együttműködését.

 

Katona Péter
intézményvezető
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
2020. november 9. 12:00
Frissítve: 2020. november 11. 10:00
2020. november 19. 11:00