Középiskolai továbbtanulást tervezők figyelmébe

Megjelent a pályázati felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) való jelentkezésre a 2022/2023. tanévre. Az AJTP célja, hogy a hátrányos helyzetű vagy más okból rászoruló, tehetséges 8. osztályos tanulókat a programban részt vevő gimnáziumok és kollégiumok szakmai, valamint az állam anyagi támogatásával, célzott, öt éves oktatási-nevelési program keretében sikeres felsőoktatási felvételihez segítse.

Mit kínál az AJTP?

· Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam a gimnáziumban)

· Minden tanuló számára ösztöndíjat (előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól függően 0-40.000 Ft/hónap)

· Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat

· Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez

· Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez

· Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen

· Kollégiumi ellátást, jó közösséget

· Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is

· A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését

Kik jelentkezhetnek a programba?

Az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, és az alább felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

· A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;

· Vagy: a Gyermekvédelmi törvény 39., 40. vagy 53. § értelmében rászorulónak minősül;

· Vagy: a szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek;

· Vagy: a szülők alacsony foglalkoztatottsága okán (legalább az egyik szülő a pályázat benyújtása előtti 16 hónapból 12-ben álláskeresőként volt nyilvántartva);

· Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található;

· Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Hogyan lehet jelentkezni?

· Pályázati űrlapok hiánytalan kitöltésével, amelyeket az kormany.hu oldalról lehet letölteni.

· A tanév elején megjelenő pályázati kiírásban megadott dokumentumok iskolának történő megküldésével. Budapesten a Budai Nagy Antal Gimnázium (https://budafokigimi.hu/) és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (https://tmtk.hu/) 2022-től közösen indít AJTP-osztályt.

A program iránt érdeklődőknek két napos, egy éjszakás, az útiköltség kivételével ingyenes ismerkedési tábort szervezünk, ahol a nyolcadik osztályos, továbbtanulás előtt álló tanulók megismerkedhetnek a programmal, a gimnáziummal és a kollégiummal. A tábor tervezett helye és ideje: Budapest, 2021. október 24-25. (vasárnap-hétfő, az őszi szünet elején). Az ismerkedő táborba jelentkezni a kollégium titkárságának (titkarsag@tmtk.hu) írt levélben lehet 2021. október 4-ig.

Már megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre a 2022/2023. tanévben. A felhívás és mellékletei itt érhetők el:

https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazati-felhivas-arany-janos-tehetseggondozo-program

 

Ha a lehetőség felkeltette érdeklődését, bővebb információért keresse az osztályfőnököt és az általános iskola továbbtanulásért felelős pedagógusát, illetve tájékozódjon az AJTP honlapjáról!

 

 

A budapesti AJTP szervezői